Udpluk af kunder

 

Oplæg om livskvalitet for Hjerteforeningen


Oplæg om peer-medarbejderes identiet for Peer-Netværket Danmark


 

Oplæg om recovery og psykisk sårbarhed
for Psykiatrisk Center Amager

 


Medudvikling, redaktion af samt undervisning og mentorfunktion i forskningsprojektet ‘Meningsfulde aktiviteter & Recovery’
for Psykiatrisk Center København, Forskningsenheden


 

Facilitering af Projektlederspillet
for MB-forløbet


 

Oplæg om recovery og psykisk sårbarhed
for fysioterapeutstuderende på Professionshøjskolen Metropol


 

Oplæg om disclosure og recovery
for Skolen for Recovery