Foredrag & workshops

Din forening eller dit kursus mangler et atypisk og personligt indspark.

Du og dine kollegaer tør træde ind i en fængende og autentisk workshop.

Både foredrag og workshops har alle et tema-mæssigt udgangspunkt i mine levede erfaringer med psykisk sygdom, misbrug, recovery og dét at være menneske i verden.

Mine foredrag er dialogbaserede. Det betyder, at programmet af og til kan ændre sig, alt efter hvad der optager jer, der hvor I befinder jer.

Psykiatrien arbejder recovery-orienteret, men hvad fungerer egentlig, og for hvem? Hvad gør man, når håbet forsvinder og recovery virker uoverskuelig for både behandler og borger?
Gennem egne erfaringer med recovery overvejer og diskuterer jeg forskellige recovery-metoder og -teorier.

Kan bookes som foredrag eller workshop.

At blive diagnosticeret kan være vejen til udfrielse, forløsning og mening med livet. Desværre kan det også være kilde til frustration, blive begrænsende og i sidste ende forhindre os i, hvad vi vil i livet.

Diagnoser, stigmatisering og selvstigmatisering er ofte begreber, der hænger sammen – i vores eget liv men også som en samfundsmæssig definerende faktor.

Kan bookes som foredrag eller workshop.

Medierne er fulde af personlige historier – frygtelige skæbner og skæve eksistenser. Vi elsker gyset, når vi kan følge med fra sofaen.
Men hvornår kan vi rent faktisk bruge andres hårdt levede erfaringer til noget? Hvornår kan det være inspiration til, at vi selv tage skeen i den anden hånd?

Kan bookes som foredrag eller workshop.

Med udgangspunkt i mine erfaringer som peer-medarbejder i forskellige psykiatriske indsatser, diskuterer jeg fordele og ulemper ved det peer-faglige arbejde.

Kan bookes som foredrag eller workshop.

Er det værd at leve? Nøjes jeg med for meget? Bestemmer andre mit liv?
Dialog om meninger med livet, der tager udgangspunkt i egne levede erfaringer.

Kan bookes som foredrag eller workshop.

Andre er glade, fordi du gør en forskel for dem.
Men hvad med dig selv? Er du glad, når andre er det?
Omsorg kan i sidste ende tage magten fra os, så vi mister os selv.
Bliv klogere på at sige fra og til overfor andre og dig selv.

Kan bookes som foredrag eller workshop.

Livshistoriefortællinger bruges som værktøj til at udvide vores selvforståelse og -opfattelse. Narrative metoder styrker gruppens robusthed og gensidige tillid.
Gennemgang af narrative metoder og teorier samt anvendelse af bevidning i praksis.

Kan bookes som workshop.

Når verden er uforudsigelig, kan vi havne i kriser, personligt eller professionel.
Projektlederspillet, PS, er et dybdeborende og inspirerende værktøj til projektarbejde eller personlig udvikling. PS er udviklet til små og store projekter, og kan bruges i alle faser af projektet.
PS giver konkrete og personlige løsninger, som kendetegnes ved ikke at være sure pligter men drevet af lyst og passion.

Kan bookes som workshop.